Firma FICEK ANNA


Nagrywanie rozmów telefonicznych - rejestrator FonTel

Strona producenta

Nagrywanie rozmów z użyciem central telefonicznych


FonTel to rodzina nowoczesnych rejestratorów rozmów telefonicznych. Umożliwiają niezależne nagrywanie rozmów z wielu linii telefonicznych, zarówno tradycyjnych analogowych, jak i cyfrowych ISDN BRI. Wspólne dla wszystkich urządzeń oprogramowanie umożliwia łączenie kilku rejestratorów w jeden wieloliniowy system rejestracji.

Rejestratory rozróżniają rozmowy wychodzące i przychodzące, rozpoznają numer osoby dzwoniącej oraz wybierany w systemie tonowym numer telefonu rozmowy wychodzącej, a także obsługują numery MSN. Wszystkie informacje o zarejestrowanych rozmowach przechowywane są wraz z opisem, datą, godziną i czasem trwania w bazie danych. Nagranie każdej rozmowy zapisane jest w oddzielnym skompresowanym pliku dźwiękowym (pliki .WAV lub .MP3).

Dzięki opcji detekcji poziomu głośności dźwięku możliwa jest automatyczna rejestracja rozmów nie tylko ze zwykłych telefonów, ale także z radiotelefonów, radiostacji i innych urządzeń wyposażonych w wyjście audio.

Jak działa FonTel?

Rejestrator składa się z 2 części: urządzenia łączącego linie telefoniczne z komputerem oraz programu zapisującego rozmowy na komputerze. Program pracując bezobsługowo "w tle" samoczynnie rozpoznaje numer linii, początek i koniec rozmowy, jej kierunek i numer telefonu, umieszcza wszystkie informacje w bazie danych, a nagrany przebieg rozmowy zapisuje w skompresowanym pliku dźwiękowym.

Możliwości programu

Aplikacja rejestrująca rozmowy pozwala na wygodne przeglądanie, wyszukiwanie i odsłuchiwanie zarejestrowanych nagrań oraz dopisywanie notatek i komentarzy. Umożliwia automatyczne usuwanie najstarszych nagrań po upływie określonego czasu lub przy braku miejsca na dysku. Pozwala też na wygodne drukowanie lub zapis do pliku tekstowego listy zarejestrowanych rozmów z możliwością uwzględnienia dowolnego kryterium wyboru: numeru linii telefonicznej, dnia, miesiąca, numeru telefonu. Główne okno programu FonTel

Wysoką jakość dźwięku rejestrowanych rozmów zapewnia pełna separacja galwaniczna pomiędzy linią telefoniczną a komputerem oraz zastosowane filtry sprzętowe i programowe korygujące barwę dźwięku oraz różnice w głośności rozmówców.

Dzięki powiązaniu rozpoznawania numeru osoby dzwoniącej z książką telefoniczną i bazą rozmów program jeszcze przed podniesieniem słuchawki wyświetla krótką informację o osobie dzwoniącej. Informacja zawiera dane rozmówcy (jeśli występuje w książce telefonicznej), czas i temat ostatniej konwersacji z tym numerem, strefę numeracyjną (województwo według starego podziału administracyjnego lub nazwa sieci GSM) oraz nazwę operatora telefonicznego rozmówcy. Informacja ta pojawi się w rogu u dołu ekranu - nawet gdy program pracuje w tle i jest ukryty. Program FonTel umożliwia generowanie dowolnych zestawień i wykresów

Program umożliwia tworzenie dowolnych zestawień statystycznych zarejestrowanych rozmów według liczby połączeń lub długości. Umożliwia wykonanie kopii zapasowej archiwum wraz z bezpośrednim zapisem na płytę CD lub DVD, a także umożliwia łatwe przeglądanie kopii archiwum.

Dostęp do całego programu lub wybranych funkcji można zabezpieczyć hasłem. Różne poziomy dostępu można przypisać różnym użytkownikom w zależności od ich kompetencji i zakresu obowiązków. Istnieje też możliwość całkowitego ukrycia program uniemożliwiająca wykrycie oprogramowania rejestrującego rozmowy. Możliwe jest także zabezpieczenie archiwum rozmów na poziomie systemu operacyjnego. Innym rozwiązaniem jest zainstalowanie programu FonTel na osobnym dysku lub partycji dyskowej oraz ukrycie jej w systemie operacyjnym (np. za pomocą programu Windows Configurator). Harmonogram

W przypadku, gdy istnieje potrzeba ograniczenia typu rejestrowanych rozmów w zależności od godziny i dnia tygodnia można zdefiniować harmonogramy rejestrowania. Harmonogram rejestrowania pozwala na określenie w jakich okresach mają być rejestrowane rozmowy poszczególnych typów.

Dla każdej linii można zdefiniować indywidualny harmonogram. Definiowanie harmonogramu polega na określeniu jakie typy rozmów (wszystkie, tylko przychodzące, tylko wychodzące, żadne, na poziom dźwięku) mają być rejestrowane na przestrzeni tygodnia.

Dzięki możliwości definiowania "białych" oraz "czarnych" list numerów można określić, z którymi numerami prowadzone rozmowy powinny być zarejestrowane, a z którymi numerami nie. W ten sposób można np. wyłączyć z rejestracji prywatne numery pracowników umieszczając je na "czarnej" liście numerów. Można utworzyć dowolną liczbę list numerów, każdej rejestrowanej linii można przypisać dowolną listę określając ją jako "biała" (rejestrator będzie nagrywał rozmowy prowadzone tylko z numerami obecnymi na liście) lub "czarna" (rejestrator będzie nagrywał wszystkie rozmowy za wyjątkiem tych, które prowadzone są z numerami obecnymi na liście).

Program pozwala także na współpracę z abonenckimi centralami telefonicznymi udostępniającymi dane billingowe. Podstawowym celem współpracy jest uzyskiwanie informacji o prowadzącym rozmowę numerze linii wewnętrznej w przypadku podłączenia rejestratora do linii zewnętrznej centrali. System rejestracji rozmów telefonicznych FonTel współpracujący z odpowiednio skonfigurowaną centralą telefoniczną Panasonic umożliwia nagrywanie rozmów również z wewnętrznych cyfrowych i hybrydowych aparatów systemowych oraz słuchawek DECT.

Dostępny interfejs programistyczny (API) pozwala na integrację z dowolnym systemem zewnętrznym, zwiększając jego możliwości lub tworząc zupełnie nowy produkt. Funkcje wchodzące w skład API umożliwiają między innymi śledzenie aktualnie rejestrowanych rozmów, wyszukiwanie zarejestrowanych rozmów według dowolnych kryteriów, pobieranie i modyfikację szczegółowych informacji o zarejestrowanej rozmowie i numerze rozmówcy, a także rozpoczęcie i zakończenie rejestracji rozmowy oraz odtworzenie zarejestrowanej rozmowy. Dzięki temu można uzupełnić posiadane systemy typu CRM, Call Center czy Contact Center o funkcję rejestracji rozmów.

Praca w sieci

Dostęp do archiwum programu FonTel poprzez przeglądarkę internetowąWbudowany serwer WWW pozwala na zdalny dostęp w sieci lokalnej lub sieci Internet do zarejestrowanych rozmów przy pomocy przeglądarki internetowej. Opcja ta nie wymaga żadnego dodatkowego oprogramowania. Do nawiązania połączenia sieciowego (np. poprzez modem, sieć lokalną lub Internet) niezbędna jest tylko znajomość adresu komputera rejestrującego rozmowy.

W zależności od ustawień możliwy jest dostęp jedynie do samej listy rozmów lub także do nagrań dźwiękowych. Zdalny dostęp do programu można zabezpieczyć przed osobami niepowołanymi hasłem.

Baza danych rozmów i pliki dźwiękowe mogą być ulokowane na dysku lub zasobie sieciowym. Umożliwia to centralną rejestrację rozmów z kilku stacji połączonych siecią komputerową.

Program umożliwia także wykonywanie kopii archiwum na zdalny komputer poprzez sieć lokalną lub Internet. Co określony czas program kopiuje wpisy lokalnej bazy rozmów do zewnętrznej bazy danych użytkownika poprzez interfejs ODBC oraz wysyła pliki nagrań rozmów na podany serwer FTP lub kopiuje je do udostępnionego poprzez sieć folderu zdalnego komputera. Taka archiwizacja odbywa się automatycznie w tle, w ten sposób można składować informacje o rozmowach i ich nagrania z kilku stacji rejestrujących rozmowy w jednym miejscu - na serwerze poprzez sieć. Mechanizm ten można także wykorzystać do współpracy z innymi zewnętrznymi systemami.

Niezależnie od modelu rejestratora wszystkie wersje obsługiwane są jednym wspólnym oprogramowaniem. Rejestratory podłączane są do komputera poprzez port USB. Jednocześnie do komputera można podłączyć różne wersje rejestratorów tworząc tym samym system rejestracji rozmów dopasowany do własnych potrzeb.

Zastosowania

 • nagrywanie rozmów telefonicznych w:
  • domu,
  • biurze,
  • centrum obsługi klienta,
  • infolinii,
  • działach telemarketingu,
 • nagrywanie rozmów z telefonów alarmowych, interwencyjnych, zgłoszeniowych,
 • kontrola pracowników firmy.

Dostępne modele

Rejestrator FonTel występuje w 4 wersjach, różniących się rodzajem i liczbą obsługiwanych linii telefonicznych.

Rejestratory współpracujące z liniami analogowymi:
 • FonTel L4NET/1 - niezależny rejestrator sieciowy (LAN), 1 linia analogowa (max 4 linie)
 • FonTel L4NET/2 - niezależny rejestrator sieciowy (LAN), 2 linie analogowe (max 4 linie)
 • FonTel L4NET/3 - niezależny rejestrator sieciowy (LAN), 3 linie analogowe (max 4 linie)
 • FonTel L4NET - niezależny rejestrator sieciowy (LAN), 4 linie analogowe
W zależności od modelu rejestratory linii analogowych posiadają 1, 2 lub 4 wejścia telefoniczne (RJ11). Do wejść tych doprowadza się sygnał rejestrowanych linii telefonicznych.

Rejestratory współpracujące z liniami ISDN:
 • FonTel ISDN - rejestrator obsługujący 1 linię cyfrową ISDN BRI (2B+D),
 • FonTel ISDN2NET - niezależny rejestrator sieciowy (LAN) dla dwóch linii ISDN BRI (2B+D)
 • FonTel PRI - niezależny rejestrator sieciowy (LAN) dla traktu ISDN PRI  (30B+D)

Rejestrator FonTel ISDN BRI podłączony do portu S0 zakończenia NT1, tak jak telefony ISDN, umożliwia rejestrację rozmów prowadzonych za pomocą wszystkich (lub określonych, wybranych przy konfiguracji urządzenia) telefonów ISDN podłączonych do tego zakończenia NT1 - rejestruje rozmowy prowadzone na obydwu kanałach B (umożliwia nagranie 2 rozmów jednocześnie, lub 4, w przypadku rejestratora ISDN2NET).

FonTel nie wymaga zasilania, a do komputera podłączany jest poprzez port USB. Wszystkie niezbędne przewody wchodzą w skład zestawu.

Zawartość zestawu:

 • rejestrator FonTel
 • płyta CD z oprogramowaniem
 • instrukcja obsługi
 • kabel telefoniczny (1, 2 lub 4 szt.)
 • kabel USB (wersje USB)
 • kabel LAN, zasilacz (wersje LAN)

Cennik

Poniższe ceny są cenami detalicznymi dla odbiorców końcowych:

 
Rejestrator Liczba linii Rodzaj linii Cena netto Cena brutto Zamówienie
FonTel L4NET/1 1 analogowa 1800 zł 2214 zł Zamawiam
FonTel L4NET/2 2 analogowe 2000 zł 2460 zł Zamawiam
FonTel L4NET/3 3 analogowe 2200 zł 2706 zł Zamawiam
FonTel L4NET 4 analogowe 2400 zł 2952 zł Zamawiam
Rozbudowa FonTel L4NET dodatkowa 1 linia analogowa 200 zł 246 zł Zamawiam
FonTel ISDN 1 x (2B+D) ISDN BRI 850 zł 1045,50 zł Zamawiam
FonTel ISDN2NET 2 x (2B+D) ISDN BRI 2900 zł 3567 zł Zamawiam
FonTel PRI 1 x (30B+D) ISDN PRI 6800 zł 8364 zł Zamawiam

Firmy instalatorskie zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym.

Aktualizacja:
26-01-2019


FICEK ANNA
44-102 Gliwice, ul. Domańskiego 1 (boczna J. Śliwki)
tel. 32-330-49-11
faks 32-330-49-10
e - mail: kontakt z nami

Katalog PanasonicKatalog SIEMENSPoczątekSerwisDojazd